El Col·lectiu

VALORS

El Col·lectiu Esparreguerí de Recerques, comptem en l’actualitat amb més de 70 socis:

Dones i homes, que estimem Esparreguera
Ens estem esforçant en promoure i facilitar el contacte entre les persones que vulguin conèixer la història del nostre poble i aquells que ens la puguin explicar.
Estem oberts a tothom que desitgi participar-hi.