El Col·lectiu

HISTÒRIA

El Col·lectiu Esparreguerí de Recerques és una entitat cultural, sense ànim de lucre que va néixer l’any 1994 amb la finalitat de investigar, protegir, divulgar i fomentar el patrimoni històric, artístic, cultural i natural del nostre poble.

La nostra seu es troba a l’edifici de Can Pasqual, al carrer Cavallers, 26 2n. Pis.

Els nostres objectius son:

La divulgació del nostre patrimoni (Sortides Culturals, Caminades, Exposicions)
La investigació a través de documents i sobre el terreny (Excavacions, Publicacions).
Gaudi de la cultura (Xerrades, cinefòrum).
La comunicació amb altres entitats semblants a la nostra (Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat).
El debat i la cooperació amb les administracions sobre aquells punts que afectin el patrimoni cultural d’Esparreguera (Planificació d’actuacions culturals, Protecció i Catalogació del Patrimoni).