Contacte

Utilitza aquest formulari per a qualsevol dubte o suggeriment:


Mostra un mapa més gran

Captcha:
12 + 3 =

D'acord amb el que disposa l'article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer de Contactes, del que és responsable el Col·lectiu Esparreguerí de Recerques i seran objecte de tractament per gestionar les dades de contacte de la Entitat; les vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment si no ho autoritza una llei.

Si en el termini de 30 dies, vostè no manifesta el contrari, el Col·lectiu Esparreguerí de Recerques entendrà que consenteix el tractament de les seves dades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a el Col·lectiu Esparreguerí de Recerques, per correu postal al Carrer Cavallers, 26 2n. Pis 08292-Esparreguera o correu electrònic a: info@recerques.cat